Urdu Markaz

DrRahat Indori Hind o Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston2

Dr.Rahat Indori [Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston]{2}

“Sabhi ka khoon hai shamil yhaN ki mitti main—-kisi ke baap ka hindostan thorhi hai” Rahat Indori reciting at the Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira Houston … Dr.Rahat Indori [Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston]{2} #DrRahat #Indori #HindoPak #Dosti #Aalmi #Mushaira #Houston2 Dr.Rahat Indori [Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston]{2}

DrRahat Indori Hind o Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston1

Dr.Rahat Indori [Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston]{1}

“Main Aagaya hoon bata intazaam kiya kiya hai” Rahat Indori reciting at the Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira Houston 2007. Organized by Aligarh Alumni … Dr.Rahat Indori [Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston]{1} #DrRahat #Indori #HindoPak #Dosti #Aalmi #Mushaira #Houston1 Dr.Rahat Indori [Hind-o-Pak Dosti Aalmi Mushaira 2007 Houston]{1}